محققان داروهای جدید ضد آنفلوانزا را کشف کردند.

محققان در LSTM و کالج Imperial لندن دارویی را طراحی کردند که می‌تواند با هرگونه بیماری همه گیر جدید و آنفلوانزا مقابله و مبارزه کند، به وسیله‌ی هدف گیری گیرنده های سلولی که ویروس به بدن انسان وارد می‌کند.

در یک مقاله‌ی منتشر شده در مجله‌ی ایمونولوژی، یک تیم به رهبری پرفسور Richard Pleass نشان می‌دهد که با مهندسی بخشی از آنتی بادی آن ها می‌توانند پروتئین های ویروسی را هدف قرار دهند که آنفلوانزا را به جهش تبدیل می‌کند و این برای انسان مرگبار است.


بیشتر بخوانید :چگونه آنتی بادی ها به مغز حمله و حافظه را نابود می کنند؟!


سال گذشته مشخص شد که در سال های متمادی ۱۹۱۸، بیماری همه گیر آنفلوانزا تقریبا ۱۰۰ میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داد و آن ها جانشان را از دست دادند. در نتیجه به عنوان مرگبارترین بیماری در تاریخ ثبت شده است. شیوع آنفلوانزا سالانه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار مورد مرگ و میر ناشی از مشکل تنفسی و بیشتر در کودکان و سالمندان تخمین زده شده است.

پرفسور Pleass می‌گوید:

واکسن های آنفلوانزا در طول بیماری همه گیر تاثیرات  منفی زیادی دارند و واکسن های فعلی آنفلوانزا عملکرد کمتری از واکسن های بسیاری از بیماری های عفنی دارند. این به این دلیل است که ویروس های آنفلوانزا در جمعیت های انسانی و حیوانی گردش می‌کنند، دو پروتئین سطحی کلیدی را تغییر می‌دهد. دو پروتئین (Haemagglutinin (HA و (Neuraminidase(NA را تغییر می‌دهد. در نتیجه اجازه می‌دهد آن ها از آنتی بادی های محافظ تولید شده از طریق عفونت طبیعی یا واکسیناسیون فرار کنند.

هر دو پروتیئن HA و NA یک قند به نام سیالیک اسید را هدف قرار می‌دهد که به فراوانی گیرنده های سلول های موجود در دستگاه تنفس پستانداران یافت می‌شود که ویروس از آن برای ورود به بدن استفاده می‌کند. برخورد های اتصال دهنده‌ی سیالیک اسید در Na و HA به راحتی قابل تغییر نیست در غیر این صورت سلول قادر نخواهد بود سلول های انسانی را آلوده کند.


بیشتر بخوانید :در طی عفونت HIV، آنتی بادی می تواند سلول های B را از مبارزه با پاتوژن ها منع کند.


این تیم با ساخت اسید سیالیک تقویت شده با آنتی بادی FC قسمت های محافظت شده از پروتئین NA و‌HA و ویروس های آنتی بادی را هدف قرار می‌دهد و از این رو آن ها را با سلول های انسانی متوقف می‌کند.

با هدف قرار دادن سیالیک اسید، این بیولوژیکی های مهندسی شده نیز ممکن است در کنترل سایر پاتوژن ها مانند استرپتوکوک گروه B و استرپتوکوک پنومونیا ، مایکوپلاسما ژنیتالیوم و ویروس بیماری نیوکاسل مفید باشد.

پرفسور Pleass می‌گوید:

جدرمان های ضد آنفلوانزا بیشتر و فورا مورد نیاز است. با انتقال آنتی بادی افراد مبتلا به آنفلوانزای همه گیر طی سال های ۱۹۱۸ و ۲۰۰۹ مرگ و میر ناشی از آنفلوانزا ۵۰ ٪ و ۲۶٪ کاهش یافت. با این حال برای استفاده‌ی مفید، این دارو های آنتی بادی (FLU-IVIG) باید پیش از اپیدمی های آینده تولید شوند، زیرا ممکن است فعالیت های خنثی و نابه هنگام نسبت به سویه های جدید وجود داشته باشد. بنابراین ترکیبی از داروهای موجود از جمله FLU-IVIG با مسدود کننده های اسید سیالیک می‌تواند اثربخشی آن ها را افزایش دهد.


بیشتر بخوانید :تکنولوژی DNA مصنوعی، یک استراتژی جدید برای تحویل موثر یک عامل پیچیده ضد HIV فراهم می کند.


پرفسور Sara Marshall ، سرپرست علوم بالینی و فیزیولوژی در Wellcome Trust که برای این کار تامین مالی انجام داد، می‌گوید:

این یک پروژه‌ی جذاب است و یکی از آن ها می‌تواند تاثیر مهمی نه تنها بر روی آنفلوانزا بلکه به عنوان یک سکوی تکنولوژی برای توسعه‌ی داروهای جدید برای بسیاری از بیماری های دیگر که در حال حاضر با آنتی بادی ها درمان می‌شود، بگذارد.