colon

میکروبیوم سرنخ جدیدی را برای تعیین سرطان روده بزرگ فراهم می کند

یک پروتئین جهش یافته در انسان مبتلا به سرطان روده بزرگ مسیری را که تکثیر و گسترش سلول ها را تنظیم می کند،مسدود می کند و باعث افزایش تعداد گونه های باکتریایی مرتبط با توسعه سرطان روده بزرگ می شود.این یافته ها،نشانگر ارتباط بین باکتری ها در میکروبیوم و سرطان روده بزرگ،توسط تیمی از محققان دانشگاه جورج واشنگتن (GW) در مجله Gastroenterology منتشر شد.

دکتر لوپا میشرا،مدیر مرکز پزشکی ترجمه در مرکز سرطان GW و استاد جراحی دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی GW گفت:

“سرطان روده بزرگ در جوانان رو به افزایش است. دستورالعملهای فعلی غربالگری افراد بالای ۵۰ سال را برای سرطان روده بزرگ توصیه می کند،اما امروز می بینیم که ۱۵٪ از مبتلایان به سرطان روده بزرگ زیر ۵۰ سال سن دارند.ما فرض کردیم که رژیم و اثرات آن بر میکروبیوم ممکن است  تاثیرات بزرگی داشته باشد،جایی که ما مطالعه خود را متمرکز کردیم.”


بیشتر بخوانید:سرطان روده بزرگ و چگونگی پیشگیری و درمان آن!


میشرا و تیم تحقیق به بررسی اثرات متقابل پروتئین های خانواده وابسته به آنتی ژن سلول های مرتبط با آنتی ژن سرطان زا (CAECAM)که با میکروب ها در تعامل هستند و منجر به تغییر در مسیر سیگنالینگ فاکتور رشد بتا (TGFB) می شود پرداختند.این تیم داده های مربوط به توالی های DNA ، میزان بیان mRNA و میزان بقای بیمار را از ۴۵۶ مورد آدنوکارسینوم کولورکتال و یک مجموعه جداگانه از ۵۹۴ نمونه آدنوکارسینوم کولورکتال ، در اطلس ژنوم سرطان را جمع آوری کردند.سپس این تیم از GW Genomics Core برای انجام تجزیه و تحلیل توالی متاژنومیک از مدفوع موش هایی که دارای نقص در سیگنالینگ TGFB بودند برای استفاده از تغییرات در میکروبیوم قبل از ایجاد تومورهای روده بزرگ استفاده کردند.

این تیم دریافتند که بیان ژن های CEACAM و ژنهایی که تنظیم کننده ویژگی های سلول های بنیادی هستند در سرطان روده بزرگ افزایش یافته و معکوس با بیان ژن های مسیر TGFB است.آنها همچنین سرطان روده بزرگ را برای بیان اشکال جهش یافته CEACAM5 یافتند که سیگنالینگ TGFB را مهار می کند و تکثیر و تشکیل کلونی را افزایش می دهد.این می تواند به تکنیک های غربالگری کمتر تهاجمی برای سرطان روده بزرگ ، به ویژه برای بیماران جوان منجر شود.

شویون رائو،استادیار تحقیقات جراحی دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی GW گفت:

“ما در مطالعه موش چهار گونه میکروبیوم یافتیم که عمیقاً تغییر یافته اند.مراحل بعدی ما این است که با جزئیات بیشتر و در جمعیتی بسیار بزرگتر این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده ، بیماران جوان تر می توانند مدفوع خود را برای این میکروبیوم های تغییر یافته آزمایش کرده و به دنبال خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ،از پیشرفت آن جلوگیری کنند. “


بیشتر بخوانید:میکروبیوم روده بین قومیت های مختلف متفاوت است


علاوه بر میشرا و رائو ، این تیم تحقیقاتی شامل دکتر شوجون گو ،دانشمند زیست فناوری اطلاعات در موسسه ملی بهداشت،و دکتر سوبیا زایدی،دانشمند فوق دکترا در دانشکده پزشکی GW بود.همچنین سهم قابل توجهی توسط دکتر رجا مازومدر،نویسنده و استاد بیوشیمی و پزشکی مولکولی در دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی GW و دکتر کیت کراندال،مدیر انستیتوی زیست شناسی محاسباتی در دانشکده بهداشت عمومی موسسه میلکن در GW ، و تیم های تحقیقاتی آنها ، که تازه یک پروفایل میکروبی را در مجله PLOS ONE منتشر کردند.

آنتی ژن های CEACAM جهش یافته باعث تغییر در تغییر فاکتور رشد بتا سیگنالینگ و تغییر میکروبیوم روده برای ارتقاء سرطان روده بزرگ می شوند.