Elephant

ژن زامبى، سبب ایمنى فیل ها در برابر سرطان مى شود!

سرطان، تکثیر و رشد غیر طبیعى و مهار نشده ى سلول ها در اثر وقوع بسیارى عوامل از جمله عوامل ژنتیکى مى باشد که سبب شکل گیرى تومور در بدن جاندار مى گردد. هرچه سن بالا رود و یا جثه ى جاندار افزایش پیدا کند، احتمال وقوع جهش نیز به مراتب افزایش مى یابد؛ چراکه با هر بار تقسیم سلول، موقعیتى براى رخداد جهش شکل مى گیرد و از آنجاییکه با افزایش اندازه ى بدن جاندار، تعداد سلول هاى بیشترى و در دفعات بالاترى ملزم به تقسیم خواهند بود، درنتیجه احتمال وقوع جهش نیز بالا مى رود. اما موضوع شایان توجه این جاست که هنگامی که بحث میزان ابتلا به سرطان در حوزه حیوانات پیش مى آید، فیل ها نوعى ناهنجاری محسوب مى شوند. به گفته Popular Science، احتمال وقوع سرطان درمیان گونه های بزرگ تر، بیشتر است، اما نکته اینجاست که فیل ها به سادگی در این چارچوب نمى گنجند. این مسئله را که با عنوان “پارادوکس پتو” یاد مى کنند، نخستین بار توسط ریچارد پتو مطرح شد که چرا با وجود اینکه فیل ها از جثه ى بزرگى برخوردار هستند اما میزان ابتلا به سرطان در آنها بسیار کم و تنها در حدود ۵ درصد است در مقایسه با انسان ها که در حدود ١١ تا ٢۵ درصدشان در اثر ابتلا به سرطان مى میرند.

 

محققان دانشگاه شیکاگو در مطالعه ى جدیدى که در رابطه با سلول منتشر شده است، بر این باورند که ایمنى فیل ها در برابر سرطان منشأ ژنتیکى دارد. فیل ها، همانند سایر پستانداران، دارای ژن LIF هستند که با عنوان ژن سرکوبگر تومور شناخته مى شود. انسان ها تنها از یک نسخه از این ژن  برخوردارند در حالیکه فیل ها دارای ۱۰ نسخه از ژن مذکور مى باشند که در طى بیش از ۸۰ میلیون سال تکامل، ایجاد شده اند. با این حال، تنها یکی از این نسخه ها، به نام LIF6، در فیل ها کاربرد دارد. کپی هاى دیگر LIF به دلیل آنکه فاقد قطعه ى خاصى از DNA هستند، عمدتا از بین مى روند چراکه براى شروع عملکرد به این قطعه نیاز دارند. در برخی مواقع در طول فرایند تکاملی، نسخه ژن LIF6 به عقب بازگشته و مسیر پیشین خود را ادامه مى دهد اما دانشمندان از دلیل و یا زمان وقوع این امر آگاهى کافى ندارند. برخى ژن LIF6 را از آنجاییکه کمک می کند تا سلول های جهش یافته به سبک فیلم ترسناک Night Of The Living Dead نابود شوند، با عنوان “ژن زامبی” نیز  مى شناسند.

 

Joshua Schiffman، که در زمینه ى سرطان در فیل ها تحقیق می کند اما در این مطالعه دخالتی نداشته است، در این باره به خبرگزاری Popular Science گفت:

«واژگونى مسیرLIF6 احتمالا در طى بیش از ۵۹ میلیون سال رخ داده است.این دوره طولانى، زمان شگفت آوری برای طبیعت بوده تا مکانیسم هاى ضد سرطانى را اصلاح و تکمیل نماید.»

دانشمندان هنوز هم درباره ى چگونگى اعمال نتایج حاصله از تحقیقات بر روى انسان ها تردید دارند اما با این وجود آنان معتقدند، این موضوع شروعى دلگرم کننده و رویکردى خلاق در برابر مقابله با سرطان مى باشد. با اینکه این یافته ها هنوز جدید بوده و نیازمند رونوشت و تکرار مى باشند اما احتمال تولید دارویى را که از عملکرد LIF6 پیروى کند را افزایش می دهند.