brain power

تناسب اندام و تقویت مغز

محققان در کالج سلطنتی لندن دریافته اند که تناسب عضلانی که به وسیله قدرت در پاها اندازه گیری می شود به شدت با میزان بهبودی پیری مغز مرتبط است.

یافته های منتشر شده در Gerontology نشان می دهد که درمان های ساده مانند افزایش میزان پیاده روی، که هدفشان بهبود قدرت در پا است،در دراز مدت ممکن است بر روی پیری شناختی سالم تاثیر بگذارد. این پژوهش به طور مشترک توسط NIHR و Wellcome Trust تأمین مالی شده است.

دانشمندان نمونه ای از ٣٢۴ دوقلو سالم را در طی یک دوره ده ساله از سال ١٩٩٩،  از لحاظ پیش سلامت و سبک زندگی مطالعه کردند. بنابراین، محققان قادر به کنترل عوامل ژنتیکی موثر بر تغییرات عملکرد شناختی بودند.

تفکر، یادگیری و حافظه در ابتدای و پایان مطالعه اندازه گیری شد و مشخص شد که میزان قدرت پاها پیش بینی کننده بهتری برای تغییر عملکردهای شناختی نسبت به سایر عوامل سبک زندگی است. به طور کلی، دوقلوهایی که در شروع مطالعه پاهای قدرتمندتری داشتند، شناخت خود را بهبود بخشیدند و تغییرات مغزی مرتبط با پیری کمتری نسبت به ده سال پیش داشتند.

به نظر می رسد این مطالعه اولین بار است که نشان می دهد ارتباط خاصی بین قدرت «به عنوان مثال نیروی و سرعت» در اندام های تحتانی و تغییر عملکرد مغزی در یک جمعیت سالم و طبیعی است. همانطور که پاها حاوی بزرگترین عضلات هستند، ارتباطات خاصی برای آمادگی عضلانی دارند و می توانند به راحتی از طریق فعالیت های عادی مانند ایستادن یا راه رفتن به کار گرفته شوند.

دکتر کلیر استیوز «Claire Steves» نویسنده اصلی و مدرس ارشد در تحقیقات دوقلوها در کالج سلطنتی لندن و بیمارستان کالج سلطنتی گفت: “هر کسی می خواهد بداند که بهترین کار  برای آماده نگه داشتن مغز خود با افزایش سن چیست. دوقلوهای یکسان یک مقایسه مفید هستند، چرا که آنها عوامل بسیاری مانند ژنتیک و زندگی همزمان را به اشتراک می گذارند که در بزرگسالی تغییر نمی کند.

این قانع کننده است که چنین تفاوت هایی را در شناخت و ساختار مغز در دوقلوهای مشابه وجود داشته باشد که ١٠ سال قبل از آن دارای قدرت پا متفاوت بودند. این نشان می دهد که تغییر شیوه زندگی ساده برای تقویت فعالیت جسمانی ما ممکن است به حفظ سلامت ذهنی و فیزیکی ما کمک کند.

با این حال، مطالعات بیشتری برای درک بهتر روابط بین تناسب اندام مانند قدرت پا، ظرفیت هوازی و تغییرات مغزی و اثر فعالیت بدنی بر ساختار مغز و ادراک لازم است. مکانیسم های پشت این ارتباط هنوز معلوم نیست و می تواند شامل عوامل دیگری مانند تغییرات مرتبط با سن در عملکرد سیستم ایمنی، گردش خون یا سیگنالینگ عصبی باشد.

این مطالعه فقط شرکت کنندگان زن را با میانگین سن در ابتدای ۵۵ سالگی «٧٣- ۴٣ ساله» کبررسی کردند، بنابراین مطالعات بیشتری برای تعیین اینکه آیا این یافته ها را می توان به جمعیت های مسن یا قدیمی تر تعمیم داد، مورد نیاز است.