fitbody

BMI شاخص خوبی برای سلامتی

پژوهش جدیدی از دانشگاه بریستول از شاخص توده بدنی(BMI) به عنوان ابزاری مفید برای ارزیابی چاقی و سلامتی حمایت کرد.


بیشتر بخوانید:تناسب اندام و طول‌ عمر: آیا ورزش بیش از حد مضر است؟


BMI یک اندازی‌گیری ساده براساس وزن و قد است،که به طور گسترده برای ارزیابی وزن ایده آل فرد استفاده می‌شود.اما قابلیت اطمینان آن به عنوان یک مقیاس سلامتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد،چون چربی را از ماهیچه تشخیص نمی‌دهد و محل ذخیره چربی بدن را به ما نمی‌گوید.

با استفاده از اسکن بدنی از ۲۸۴۰ فرد جوان ۱۰ و ۱۸ ساله در جمعیت مورد مطالعه کودکان دهه نود میلادی بریستول،محققان یافته های BMI را در برابر اندازه های دقیق تری از چربی مورد بررسی قرار دادند.

آن ها اثرات مجموع چربی،همراه با چربی تنه،بازوها و پاها را بر روی ۲۳۰ ویژگی مختلف مرتبط با متابولیسم و خطر بیماری های قلبی در آینده، مثل کلسترول و فشارخون بررسی کردند.این اثرات را با آن هایی که هنگام استفاده از BMI به عنوان یک مقیاس مشاهده گردید،مقایسه کردند.

این مطالعه، که در مجله ی کالج کاردیولوژی آمریکا منتشر شد، نشان داد که مجموع چربی بیشتر در سن ۱۰ و ۱۸ سالگی با سطوح زیان آور خصوصیات کاردیومتابولیک مثل فشارخون بالا، کلسترول مضر و التهاب در ۱۸ سالگی مرتبط است.

به نظر می‌رسد اثرات در طول زمان وخیم تر شد و بیشتر توسط چربی ذخیره شده در تنه رانده می‌شدند،اگرچه چربی اضافه شده در پا نیز مضر به نظر رسید.حمل بیشتر توده بدون چربی (که در اینجا به عنوان چیزی در بدن ارزیابی می‌شود که استخوان یا چربی نیست) تاثیر کمتری بر روی ویژگی ها داشته و به نظر نمی‌رسد که  در برابر حمل چربی بیشتر محافظت کند.BMI بالاتر اثرات مشابهی مانند میزان بالا چربی کل و چربی تنه نشان داد، که نشاندهنده اشتراک نزدیک بین این معیارها بود.

دکتر Joshua Bell، واگیرشناس دانشگاه بریستول که رهبری این مطالعه را برعهده داشت،اظهار کرد:

 

“BMI غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است، مطالعه ما جویا شد که واقعا چقدر BMI مفید است برای تشخیص اثرات چاقی بر سلامتی با قرار دادن آن در برابر اسکن های دیداری بدن.ما دریافتیم که چربی تنه بیشترین زیان را برای سلامتی دارد،اما BMI ساده پاسخ های بسیار مشابهی به اندازه های دقیق تر می‌دهد.این خبر خوبی است چون BMI به طور گسترده اندازه گیری شده و تقریباً هیچ هزینه ای ندارد.”

“ما در حال حاضر در موقعیت بهتری برای درک چاقی در جوانان به لطف شرکت کنندگان در جمعیت مورد مطالعه کودکان دهه نود میلادی بریستول هستیم. آنها و همه ی شرکت کنندگان در مطالعه، بینش های جدیدی را ممکن می‌سازند.”

“اکنون ما باید اقدامات دقیق تری انجام دهیم تا ببینیم آیا جنبه های دیگر در برابر چربی های بیشتر محافظت می‌شوند یا خیر، و اینکه چگونه ممکن است این بین دو جنسیت متفاوت باشد.این مهم تر از نرخ های چاقی بالای داده شده در سراسر جهان است.”