چگونه رژیم غذایی ناثابت به سلامت قلب زنان صدمه می زند؟

تحقیقات جدید به چگونگی اثر رژیم ناثابت بر سلامت قلب و عروق زنان نگاه می کند.این تحقیقات پیوستگی نگران کننده ای بین رژیم ناثابت و هفت نشانه ی سلامت قلب را نشان می دهند.همانطور که کاهش وزن خیلی سخت نیست،بیش از ۸۰% افرادی که برنامه ریزی می کنند تا بیش از ۱۰% وزن خود را کاهش دهند در نهایت در طی یک سال آن مقدار را باز می یابند.
از دست دادن وزن برای دوره ای کوتاه و بازیافتن دوباره ی آن را رژیم ناثابت می نامند که برخی ترجیح می دهند آن را “چرخه ی وزن” بنامند.

تحقیقات پیشین به اثرات مخرب بالقوه ی این چرخه های تکرار شونده ی کاهش وزن و بدست آوردن دوباره ی وزن اشاره کرده بود.
برخی مطالعات بیان کردند که رژیم ناثابت موجب افزایش خطر مرگ و میر [به هر علتی] می شود؛در حالی که دیگر مطالعات به افزایش خطر مرگ بعلت بیماری های قلبی در شرایط خاص اشاره کردند.دیگر مطالعه ای بیان کرد که رژیم ناثابت می تواند بدن را به سمت یه “تِرَن”قلبی عروقی هدایت کند که تنها با چند هفته رژیم سالم، سلامت قلبی و عروقی بطور قابل توجهی بهبود می یابد.اما هنگامی که فرد این رژیم را ترک کند،اثرات قلبی و عروقی منفی فورا بروز می کنند.
امروزه،محققان توجهشان را به اثرات قلبی و عروقی رژیم ناثابت در زنان به کار گرفته اند.

دکتر Brooke Aggarwal،استاد یار علوم پزشکی دانشکده ی فیزیک دانان و جراحان در نیویورک دانشگاه Vagelos کلومبیا،تیمی را به منظور بررسی اثرات چرخه ی وزن، بر ۷ عامل خطر بیماری قلبی هدایت کرد.دکتر Aggarward و همکارانش،یافته هایشان را در انجمن قلب آمریکا(AHA) عرضه کردند.علم امراض مسری و پیشگیری | جلسه ی علمی ۲۰۱۹ سلامت قلب و عروق و شیوه ی زندگی که در هیوستن تگزاس اتفاق افتاد.

رژیم ناثابت و سلامت بهینه ی قلب

محققان ۴۸۵ زن را که میانگین سنی ۳۷ سال و شاخص توده ی بدنی میانه از ۲۶ را داشتند مورد بررسی قرار دادند.شرکت کنندگان مطالعه، گزارش کردند که چند وقت در زندگیشان حداقل ۱۰پوند از وزنشان را کاهش دادند و سپس همان وزن را در طی یک سال دوباره بدست آوردند.محققان سلامت زنان را در حال استفاده ی “۷ ساده ی زندگی”ارزیابی کردند. ۷ ساده ی زندگی،عامل احتمال متغیر برای اندازه گیری سلامت قلب استفاده می کند. این عوامل شامل:”وضعیت استعمال دخانیات،فعالیت فیزیکی،وزن،رژیم،قندخون،کلسترول و فشار خون.” است.

بطور کلی،۷۳%زنان در این مطالعه می گویند که حداقل یک قسمت از چرخه ی وزن را تجربه کرده اند.این زنان،نسبت به زنانی که هیچ قسمتی از کاهش وزن ناثابت را نداشتند،با احتمال کمتری BMI سالم دارند.که انجمن پزشکی محدوده ی BMI سالم را بین ۱۸.۵ تا ۲۵ معین کردند.
این زنان همچنین ۶۵%کمتر به محدوده ی بهینه ی “۷ ساده ی زندگی” وارد شوند.AHA اشاره کرد افرادی که در محدوده ی بهینه هستند خیلی کمتر به خطر بیماری های قلبی و سکته مغزی نسبت به آن هایی که در محدوده ی نامرغوب هستند،محتملند.دکتر Aggarwal توضیح می دهد:

زنانی که سابقه ی بارداری ندارند احتمالا جوانتر هستند و باید افرادی باشند که چرخه ی وزن را در سنین کمتری آغاز کردند . نیاز است تا ما دوره های بحرانی شناسایی و تشخیص را برای اثر نوسان وزن بر احتمال بیماری قلبی را در سرتاسر دوره ی زندگی داشته باشیم . از این طریق میفهمیم که آیا این بدتر است که زنی رژیم تِرَنی را در سن کم شروع کند.

با این حال ، نویسنده ی ارشد مقاله تاکید میکند که مطالعه نمیتواند علیت را تصدیق کند. این تیم تحقیقاتی قادر نبود تعیین کند که رژیم ناثابت اثر منفی بر توانایی افراد برای جور بودن با ” ۷ ساده ی زندگی” و یا برعکس این فرض درست است.دکتر aggarwall میگوید:

امیدواریم که مطالعه را ۵ تا ۱۰ سال برای تثبیت این نتایج و بررسی اثرات طولانی مدت تمدید کنیم و توسعه دهیم.

هرچند یافته های جاری قابل تعمیم دادن بر مردان نیستند ، نویسنده توضیح میدهد که:

تحقیق اسبقی وجود دارد که برخلاف آنهایی که با داشتن چرخه ی وزن ۲ بار خطر مرگ را در طی میانسالی دارند ، نتایج مشابهی را در مردان نیز نشان می‌دهد.