ICU

افراد كوتاه قد در icu بيشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند!

افراد كوتاه قد در ICU وضعيت وخيم تري پيدا مي كنند

طبق پژوهشي جديد، بيماران كوتاه قد در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان( ICUs ) در طول درمان خود، نسبت به بيماران بلند قد بيشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند، از ميان افراد بزرگسال بالغ در بيمارستان ها، بيماران كوتاه قد(۴ فيت و ۶ اينچ) به ميزان ۲۹ درصد در مردان و ۲۴ درصد در زنان نسبت به افراد بلند قد(۶ فيت و ۶ اينچ) بيشتر جان مي دهند؛ در ميان بلندترين افراد، خطر مرگ در بيمارستان ها براي مردان تنها ۲۱ درصد و براي زنان ۱۷ درصد است؛ البته اين پژوهش اين را نشان نمي دهد كه قد به طور مستقيم با مرگ و مير مرتبط است اما اين ۲ عامل با اين موضوع در ارتباط است؛ اين پژوهش را با مطالعه يك فرد با وزن و قد نرمال در ICU آغاز كردند، دكتر هانا ونش در بيمارستاني در تورنتو درباره ي اين موضوع اين چنين گفت كه اغلب در ICU دستگاه و لوله هايي وجود دارد كه به راحتي قابل تنظيم نيستند و در اندازه هاي متفاوت براي هر فرد قرار نمي گيرند؛ تيم ونش به اين انديشيدند كه اين محدوديت ها ممكن است بر مراقبت از بيمار تاثير گذارد و باعث مرگ آن ها شود اما ونش در ادامه افزود كه ما بعد از اين كه فاكتور هاي ديگري را براي افرادي كه در بيمارستان بستري بودند، در نظر گرفتيم به اندازه كافي مطمئن شديم كه رابطه قديمي بين قد افراد و مرگ آن ها بسيار محكم است؛ آن ها نمي توانند مطمئن شوند كه چرا اين اتفاق مي افتد اما اين فرضيه در اين مورد وجود دارد كه اعمالي كه براي درمان بيماران در ICU انجام مي گيرد ممكن است كه براي افرادي كه جثه كوچك تري دارند، مضر باشد؛ طبق گفته ونش هر دو عامل وزن و قد در حين درمان بيماران حائز اهميت اند، وي در ادامه افزود كه در حال حاضر توانايي هاي محدودي براي تغيير اين وضعيت وجود دارد، اما فعلا فقط راه جديدي را براي انجام تحقيقاتي در آينده باز مي كند.


بيشتر بخوانيد : مردان كوتاه قد اغلب دچار طاسي مي شوند


براي انجام اين پژوهش، ونش به همراه همكارن خود از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۵ شروع به جمع آوري اطلاعات درباره ي بيماران ۲۱۰ بخش ICU در انگلستان كردند، اين اطلاعات ۲۳۳ هزار مرد و ۱۸۴ هزار زن را شامل مي شد كه از ميان اين افراد ۴۵ درصد آن ها از نظر قد و ارتفاع اندازه گيري شده بودند؛ طبق يافته هاي اين پژوهش، افزايش قد منجر به كاهش مرگ و مير مي شود، پژوهشگران همچنين دريافتند كه هر چه قد بيمار بلند تر باشد زودتر بيمارستان را ترك مي كند!

اگرچه وجود تفاوت در درمان ها يافته هاي متفاوتي را حاصل كرده اما هيچ تفاوتي در مرگ و مير افراد مبتلا به بيماري تنفسي نداشته است و دستگاه هاي آن ها بايد با ارتفاع بيمار تنظيم شود؛ پژوهشگران نمي توانستند تعيين كنند كه آيا قد مي تواند بيماري هاي دوران كودكي، مانند سرطان را تحت تاثير قرار داده و اميد به زندگي در افراد را ايجاد كند، همچنين آن ها نمي توانستند براي افراد در ICU مراقبت هاي فردي و جداگانه داشته باشند تا نتايج را تغيير دهند و نتايج حاصل براي همه افراد يكسان مي باشند؛ دكتر مارك آستيز رئيس بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان لنكس هيل در نيويورك درباره اين موضوع اين چنين گفت كه اين پژوهش و يافته ها براي تغيير عملكرد باليني به اندازه كافي قانع كننده نمي باشند، وي كه با اين پژوهش درگير نبود، گفت كه نتايج اين مطالعه بايد تأييد شود و همچنين بايد پژوهش هايي در رابطه با ويژگي هاي بيمار كه ممكن است به اين تفاوت ها كمك كند، انجام شود و به همين دليل همچنان اين پژوهش ها ادامه دارند.

نمره شما به این پست