بهترین موقع گرفتن دوش آب گرم برای خوابی بهتر چه زمانی است؟

گرفتن دوش آب گرم یا حمام آب گرم پیش از وقت خواب به عنوان راهی برای بهبود خواب دانسته می شود،اما بهترین زمان برای این کار کی است؟مطالعه ای جدید به این پرسش پاسخ داده است.

برای آن هایی که هر شب برای مقداری مناسب خواب تقلا می کنند،راه کار های زیادی برای افزایش شانس به خواب رفتن و کیفیت استراحتمان وجود دارد.
برای مثال ما می دانیم،متناوبا ورزش کردن،اتاق خواب را خنک نگه داشتن و پرهیز از مصرف الکل راه های خوبی برای اطمینان‌حاصل کردن از استراحت خوب شب ما است.
حمام کردن یا دوش گرفتن پیش از وقت خواب هم یک درمان شناخته شده است.

این تا حدی است که حمام آب گرم می تواند به آرام شدن ما کمک کند،اما همچنین این دلیل وجود دارد که دمای بدن ما پس از حمام با آب گرم به سمت افت دما می گراید،که می تواند خواب بهتری را فراهم کند.

با این حال آیا دقیقا زمانی که ما دوش می گیریم تفاوتی در کیفیت خواب ما بوجود می آید؟
محققان به رهبری Shahab Haghayegh محقق دکتری در حوزه ی مهندسی زیست پزشکی در دانشگاه Texas در آستین،برای تحقیق در مورد این موضوع شروع به کار کرد.

تجزیه و تحلیل زمان حمام و کیفیت خواب

برای کشف کردن این موضوع،Haghayegh و اعضای تیمش از بین ۵۳۲۲ مطالعه در پایگاه های داده مثل PubMed،CINAHL،Cochran،Medline،PsycInfo،Web of Science جستجو کردند.

آن ها نتایج حاصل از متاآنالیزشان را در مجله ی Sleep Medicine Reviews منتشر کردند.

محققان اثرات تغییر “حرارت بدن با تابعیت بر پایه ی آب”در شاخص های کیفیت های خواب را بررسی کردند: “تاخیر هجوم خواب(SOL)،بیدار شدن پس از هجوم خواب،کل زمان خواب،بازده خواب،خواب موج هسته و کیفیت ذهنی خواب.”

SOL طولانی تر(مدت زمانی که طول می کشد تا به خواب برویم)،اندازه گیری ای استاندارد برای رضایتمندی از خواب است.

همچنین بازده خواب راهی مرسوم و قرار دادی برای معیار خواب است. مدت زمانی که فرد خواب است را بر کل زمانی که فرد در تخت می گذراند(منهای SOL) بخش کردند.در نهایت،خواب موج آهسته،عمیق ترین مرحله ی خواب را توضیح می دهد،که بسیاری معتقدندد برای یادگیری و تثبیت ذهنی،بحرانی است.

حمام ۱ الی ۲ ساعت پیش از رفتن به تخت برای بهترین خواب

نتایج تجزیه و تحلیل ها یافت که زمان برای حمام کردن یا دوش گرفتن پیش از خواب ۱ الی ۲ ساعت پیش از رفتن به تخت خواب است.نیاز نیست تا مدت زمان حمام هم برای هر فرد، بیش از ۱۰ دقیقه برای بدست آوردن فواید آن باشد.

این کار بواسطه ی بهبود گردش خون از هسته ی بدن به حواشی آن که شامل دست ها و پاها است باعث آرام شدن بدن می شود.
نویسندگان مطالعه توضیح می دهند گرفتن دوش آب گرم در این زمان باعث بهبودی دمای ریتم شبانه روزی می شود که به افراد کمک می کند نا سریع تر به خواب روند و کیفیت خواب را افزایش دهند.

Haghayegh می گوید:

“هنگامی که ما به تمام مطالعات نگاه می کنیم،اختلافات قابل توجهی در دوره ی یافته ها و رویکرد ها ملاحظه کردیم.”
“تنها راه برای تصمیم گیری دقیق اینکه آیا واقعا خواب می تواند بهبود یابد یا خیر،ادغام تمام اطلاعات گذشته و بررسی کردن آن ها از دیدی جدید بود.”

Haghayegh همچنین می گوید:

“بله،اطلاعات ثابت کردند که دوش آب گرم یا حمام پیش از خواب تفاوت بزرگی در کیفیت کلی خواب شما ایجاد می کند.”

وی افزود:

“اکنون من هر شب پیش از خواب دوش می گیرم.”