smoke

افراد سیگاری در جهان نزدیک به یک میلیارد نفر هستند

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که نزدیک به یک‌ ملیارد نفر در سراسر جهان هر روز سیگار می‌کشند. یافته ها به کارشناسان نشان می‌دهد که علی‌رغم پیشرفت در کاهش تعداد افراد سیگاری، برای هدف کاهش مصرف دخانیات هنوز کار بیشتری لازم است.
جالب است بدانید محققان بر اساس نوشته‌ای در مجله Lancet در ۵ April دریافتند اگرچه درصد افرادی که سیگار را ترک‌ کرده‌اند کاهش یافته است ولی تعداد کل سیگاری‌ها به دلیل رشد جمعیت به طور واقعی افزایش یافته است به عبارت دیگر چون جمعیت افرادی که روی زمین زندگی می‌کنند بیشتر شده است پس سیگاری های بیشتری نیز وجو‌ دارند. اما در مقایسه با کل جمعیت جهان، درصد افرادی که در حال حاضر سیگار می‌کشند کمتر از بیست و پنج سال پیش است.
Emmanuelu Gakidou، استاد بهداشت جهانی در موسسه معیار های بهداشت و ارزیابی دانشگاه واشنگتن، در بیانیه‌ای گفت:

افزایش تعداد کسانی که در هر روز برای اولین بار شروع به سیگار کشیدن می‌کنند نسبت به کاهش میزان سیگار کشیدن روزانه هر فرد فراتر شده است. این موضوع نشان دهنده‌ی این است که هنوز نیاز است تا افراد سیگاری، تشویق به ترک سیگار شوند و هچنین از شروع عادت های بیشتر مردم به سیگار جلوگیری شود.

 

در این تحقیق، محققان اطلاعاتی در مورد افراد سیگاری در ۱۹۵ کشور بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ به دست آوردند. به طور کلی، آنها متوجه شدند که در سال ۲۰۱۵، حدود ۹۳۳ میلیون نفر هر روز سیگار می‌کشند ( در حالیکه جمعیت جهان در سال ۱۹۹۰، ۵٬۳ میلیارد و در سال ۲۰۱۵، ۷٬٢ میلیارد نفر بوده است.)
طبق امار ایالات متحده بیش از ٨٠ درصد از این افرادی که هر روز سیگار می‌کشند، مردان هستند. محققان نیز دریافتند که در سراسر جهان از هر چهار مرد، یک نفر سیگار می‌کشد درحالیکه از هر بیست زن، یک نفر سیگار می‌کشد. با این حال نرخ سیگار کشیدن روزانه در مردان از ۳۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است ولی نرخ میزان سیگار کشیدن روزانه در زنان از ۸ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۵ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.
محققان همچنین دریافتند در سال ۲۰۱۵ بیش از نیمی از مردان سیگاری در سراسر جهان تنها در سه کشور زندگی ‌می‌کردند. در چین حدود ٢۵۴ میلیون نفر، هند حدود ۹۱ میلیون نفر و اندوزی حدود ۵۰ میلیون نفر سیگار می‌کشیدند پس چین، هندوستان و اندونزی بیشترین تعداد مردان سیگاری را دارند.یک جزیره به نام آرام از ملت Kiribati، بالاترین نرخ مردان سیگاری را دارد. در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۵۰ درصد از مردان در Kiribati، روزانه سیگار می‌کشند.


بیشتر بخوانید: کشیدن سیگار یا چاقی!؟


کشورهایی که بیشترین زنان سیگاری را در سال ۲۰۱۵ داشتند شامل ایالات متحده امریکا با ۱۷ میلیون، چین با ۱۴ میلیون و هند با ۱۳٬۵ میلیون نفر هستند. با این حال این سه کشور تنها بیش از یک چهارم زنان سیگاری را در سراسر جهان تشکیل می‌دهند. بالاترین میزان زنان سیگاری در سال ۲۰۱۵ در گریلند بود.
محققان دریافتند که ۴۴ درصد از زنان در دانمارک روزانه سیگار می‌کشند. بر اساس مطالعات، بیش از ۱۱ درصد مرگ و میر در جهان در سال ۲۰۱۵ به علت سیگار کشیدن بوده است و تقریبا نیمی از این مرگ و میر در چهار کشور چین، هند، آمریکا و روسیه رخ داده است.