Nap

چرت زدن به عملکرد بهتر ما کمک می‌کند

یک مطالعه‌ی جدید که در حال حاضر در مجله‌ی sleep research منتشر شده است، به بررسی تاثیرات چرت زدن در روز بر توانایی مغز در پردازش اطلاعات ناخودآگاه، می‌پردازد. یک‌ خواب کوتاه مدت روزانه می‌تواند شگفتی مغز مارا در برابر توانایی آن برای پردازش اطلاعات نشان دهد.

خواب در شکل گیری حافظه و تثبیت اطلاعات جدید مانند کلید است  فناوری های بیشتر اکنون دانشمندان را قادر می‌سازد تا درک‌ کنند مغز چگونه یاد می‌گیرد و همچنین چگونه نداشتن خواب مناسب موجب Neuroplasticity مغز می‌شود. Neuroplasticity توانایی مغز به پاسخ دادن و سازگاری با محرک هایی است که از محیط دریافت می‌شود.

چه اتفاقی می‌افتد در مغز وقتی که ما در خواب نیز بر مطالعات متعدد تمرکز داریم؟ بر اساس تحقیقاتی که اخیرا در مورد اخبار پزشکی منتشر شد، دانشمندان توانستند خاطرات خاصی از افراد را پیدا کنند و حتی آن را تقویت کنند، در حالیکه شرکت کنندگان در حین مطالعه خواب بودند و با استفاده از نشانه های شنوایی پاسخ می‌دادند .

در حال حاضر، یک مطالعه جدید و خواندنی، بر تاثیر چرت زدن بر توانایی مغز برای پردازش اطلاعاتی که ما ناخودآگاه از آن اگاه نیستیم، تمرکز کرده است. علاوه بر این، در این تحقیق تاثیر چرا زدن بر رفتار آگاهانه و زمان نشان دادن واکنش یعنی سرعتی که مغز اطلاعات جدید را پردازش می‌کند، مورد بررسی قرار گرفت.

Liz Coulthard، مدرس ارشد مشاوره در زمینه مغز و اعصاب در دانشکده پزشکی از دانشگاه Bristol واقع در انگلستان، تحقیقات جدیدی را رهبری کرد.

چرت زدن به فرآیند اطلاعات ناخودآگاه کمک می‌کند

Coulthard و همکارانش ۱۶ داوطلب برای این تحقیق استخدام کردند و به شرکت کنندگان دو وظیفه را اختصاص دادند. در ابتدا یک وظیفه اصلی و مخفی ؛ محققان اطلاعات  را به شرکت کنندگان به طور خیلی مختصر ارائه دادند تا آن ها زمان کافی برای ثبت کردن اطلاعات آگاهانه نداشته باشند. وظیفه‌ی دوم آنها (وظیفه کنترل) این است که پاسخ دهند چه هنگام مربع قرمز یا آبی بر روی صفحه، نمایش داده شده است. پس از انجام وظایف بعضی شرکت کنندگان بیدار می‌مانند و بعضی از آن ها به مدت ٩٠ دقیقه می‌خوابند، سپس تمام داوطلبان این وظایف را دوباره انجام می‌دهند.

محققان فعالیت مغز شرکت کنندگان را قبل و بعد از چرت زدن با استفاده از Electroencephalogram اندازه گیری کردند. آن ها همچنین زمان واکنش شرکت کنندگان را آزمایش کردند. این تحقیقات نشان داد که چرت زدن باعث افزایش سرعت پردازش در حالت اولیه یا مخفی شده می‌شود اما در حالت دوم یا همان مرحله کنترل چیزی مشاهده نشد. این نتیجه پیشنهاد می‌دهد که چرت زدن به طور ویژه کمک به پردازش اطلاعاتی که به صورت ناخودآگاه به دست می آید ، می‌کند.

بنابرین، حتی یک دوره کوتاه خواب، ممکن است به پردازش اطلاعات کمک کند، زمان واکنش مارا بهبود ببخشد و‌به طور بالقوه در هنگام بیداری رفتار ما را تحت تاثیر قرار ‌دهد.  این یافته ها این ایده را تثبیت می‌کند که اطلاعاتی که ما ناخودآگاه  درک‌ می‌کنیم در طول خواب پردازش می‌شود و این خواب می‌تواند در هنگام‌ بیداری به تصمیم گیری ما کمک کند.

Coulthard در مورد این نتایج گفت:

یافته ها قابل توجه‌اند چون می‌توانند در غیاب آگاهی عمدی، با پردازش نشانه های ارائه شده به طور ضمنی تحت آگاهی شرکت کنندگان باشد. با این حال محققان قصد دارند در آینده کار بیشتری انجام دهند. همچنین تحقیقات بیشتری در اندازه نمونه های بزرگتر مورد نیاز است تا مقایسه شود و نیز یافته ها در میان سنین متفاوت و تحقیق در زمینه عصبی مورد نیاز است.