Skin

چگونه سن پوست در از دست رفتن چربی و ایمنی پوست دخالت دارد!

Sفیبروبلاست های پوستی سلول های اختصاصی عمیقی در پوست هستند که بافت پیوندی تولید کرده و از پوست در برابر آسیب های پوستی محافظت می کنند. برخی از فیبروبلاست ها توانایی تبدیل به سلول های چربی را دارند که در زیر غشا میانی پوست قرار دارند، پوست را چربی دار می کنند و ظاهری جوان کننده به پوست می بخشند و پپتیدی تولید می کنند که نقش مهمی در مبارزه با عفونت ها ایفا می کنند. در یک مطالعه که در تاریخ ۲۶ دسامبر در مجله Immunity منتشر شده است، پژوهشگران و همکاران دانشکده پزشکی دانشگاه سن دیگو کالیفرنیا نشان می دهند که چگونه فیبروبلاست ها به سلول های چربی تبدیل می شوند و مسیری را که این فرآیند را متوقف می کند مانند سن افراد و … را شناسایی کنند.

ریچارد گالو، متخصص، استاد برجسته و رئیس بخش پوست در دانشکده پزشکی دانشگاه سن دیگو و نویسنده ارشد این تحقیق می گوید: 《ما کشف کرده ایم که چگونه پوست در طول سالیان توانایی تشکیل چربی را از دست می دهد. از دست دادن توانایی فیبروبلاست ها برای تبدیل به چربی بر مقاومت پوست در برابر عفونت ها و بر ظاهر پوست در طول سالیان سال  تاثیر می گذارد.》

به دنبال مصرف دونات و شیرینی نروید. رسیدن به یک وزن، یک مسیر تبدیل فیبروبلاست های پوستی به سلول های چربی نیست زیرا چاقی نیز با توانایی مبارزه با عفونت درگیر است. در عوض یک پروتئین که بسیاری از توابع سلولی را کنترل می کند به نام فاکتور رشد بتا (TGF-β) که تبدیل فیبروبلاست های پوستی را به سلول های چربی متوقف می کند و از تولید سلول های cathelicidin پپتیدی ضد میکروبی ای که به حفاظت از بدن در مقابل عفونت های باکتریایی کمک می کند، جلوگیری می کند.

او همچنین عنوان کرد: 《نوزادانی که از این نوع چربی در زیر پوستشان دارند، پوستشان به طور ذاتی در برابر مبارزه با برخی از عفونت ها قوی می کنند. فیبروبلاست های پوستی مسن این توانایی تشکیل چربی زیر پوست را از دست می دهند. پوست با لایه ای از چربی که زیر آن وجود دارد، جوان تر دیده می شود. هنگامی که مسن می شویم، ظاهر پوست با کاهش چربی و از دست دادن چربی همراه است》

در نمونه های موش، پژوهشگران از مسدود کننده های شیمیایی برای مهار مسیر TGF-β استفاده می کردند، و باعث می شود که پوست دوباره به عملکرد جوان تر بازگردد و فیبروبلاست های پوستی را به سلول های چربی تبدیل کند. مسدود کردن مسیر در موش ها با تکنیک های ژنتیکی نتایج مشابهی داشت.

درک فرایند بیولوژیکی که منجر به نبود وابستگی سنی در تولید این سلول های چربی ویژه می شود، می تواند منجر به مبارزه با عفونت های مرتبط با پوست مانند استافیلوکوکوس اورئوس (S. aureus) (یک باکتری بیماری زایی است که منجر به عفونت های پوست و قلب و عامل مهمی در تشدید بیماری هایی مانند اگزما است.) هنگامی که استافیلوکوکوس اورئوس به آنتی بیوتیک مقاوم شود، به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به methicillin یا MRSA شناخته می شود که علت اصلی مرگ ناشی از عفونت در ایالات متحده است.

گالو گفت: 《اهداف و مزایای بلند مدت این تحقیق برای درک سیستم ایمنی کودک می باشد. این نتایج به ما در درک اینکه چه چیزی در بیماری های دیگر مانند چاقی، دیابت و بیماری خود ایمنی رخ می دهد، کمک می کند.》