چگونگی شکل گیری جنین با استفاده از تصویر برداری سه بعدی.

دانشمندان با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) تصاویر سه بعدی را تهیه کردند، که نشان میدهد مغز و جمجمه جنین در هنگام حرکت از کانال تولد چگونه شکل می گیرد. اولیویر امی از دانشگاه  اوورن در کلرمونت فراند فرانسه، همراه با همکارانش این یافته ها را در مجله قابل دسترسی آزاد POLS ONE در تاریخ ۱۵ می ۲۰۱۹ ارائه دادند.

پزشکان در زمان‌های قدیم بر این باور بودند که سر نوزادان در هنگام تولد تغییر شکل می دهد. این تغییرات شکل سر جنین در مرحله دوم حاملگی رخ میدهد، یعنی زمانی که جنین رحم را ترک می‌کند و در مسیر کانال تولد حرکت می‌کند (هنگام تولد). با این حال جزئیاتی از قالب شکل گیری جنین هنوز مشخص نیست و تنها یک مطالعه وجود دارد که تصاویری از این روند را ثبت کرده است. در مطالعه جدید امی و همکارانش از ام آر آی سه بعدی برای ضبط تصاویر دقیق از جمجمه و مغز ۷ جنین جنین مورد مطالعه در مرحله قبل و دوم بارداری استفاده کردند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در مرحله دوم غالب سر و جمجمه ی همه ۷ جنین یکسان بوده ولی در جهت شکل گیری، تفاوت هایی داشتند.

پس از تولد شکل جمجمه و مغز ۵ نوزاد به حالت پیش از تولد خود بازگشت ولی تغییرات در دو نوزاد دیگر ادامه یافت. به طور کلی یافته های موجود در این مطالعه نشان می‌دهد که نوزادان در هنگام تولد استرس زیادی را تحمل می‌کنند، که بیش تر از قبل بر روی جمجمه تاثیر می گذارد به همین دلیل است که خونریزی مغزی و یا حتی خونریزی داخلی بدون علامت در بسیاری از نوزادان پس از زایمان طبیعی دیده می‌شود. امی اضافه می‌کند که:

در طی زایمان طبیعی شکل مغز به دلیل همپوشانی درجه ای با استخوان جمجمه تغییر شکل می دهد. از بین رفتن بخشی از جمجمه جنین در اکثر نوزادان پس از تولد قابل مشاهده نمی باشد. برخی از جمجمه ها تغییر شکل را قبول می کنند و اجازه زایمان آسان را می‌دهند (انطباق: سازگاری با شرایط موجود) در حالی که بعضی دیگر به راحتی این سازگاری را قبول ندارند (عدم انطباق)

نویسندگان مطالعه این نکته را خاطر نشان می کنند که برای تایید یافته‌های خود احتیاج به مطالعات بیشتر در حجم وسیع و بزرگ تری دارند. اما همین مطالعه و آزمایش آنها بر روی هفت جنین ارزش ام آر آی سه بعدی را در چگونگی شکل گیری سر جنین نشان می دهد.