نوزادان متولد شده در زمستان بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلالات سلامت روان هستند.

سطح هورمون استرس (کورتیزول) در زنانی که در پاییز و زمستان زایمان می‌کنند، بیشتر از زنانی است که در بهار یا تابستان زایمان می‌کنند. این موضوع توسط پژوهشگران دانشگاه Cardiff مورد مطالعه قرار گرفته است.

یافته های جدید می‌تواند توضیح دهد که چرا اختلالات سلامت روان در افراد متولد شده در زمستان شایع تر است.

پرفسور Ros john از دانشکده‌ی علوم زیستی دانشگاه Cardiff می‌گوید:

اگرچه سطح هورمون کورتیزول در مادران در دوران بارداری به طور طبیعی افزایش می‌یابد، اما داده های ما نشان می‌دهد که نوزادانی که در پاییز و زمستان متولد می‌شوند در معرض سطوح بالایی از این هورمون قرار می‌گیرند. به طور متوسط زنانی که در پاییز و زمستان زایمان می‌کنند قبل از زایمان در مقایسه با دیگر زنان ۲۰ درصد بیشتر کورتیزول بزاقی داشتند.

از آن جا که قبلا سطح بالاتر کورتیزول در زنان باردار، خطر نوزادان مبتلا به اختلال سلامت روان را بیشتر می‌کند، یافته های جدید می‌تواند توضیح دهد که چرا این اختلالات در افرادی که در ماه های زمستان متولد می‌شوند، شایع تر است.

تغییرات فصلی خلق و خوی معمولا در جمعیت عمومی گزارش می‌شود اما در نورد چگونگی تاثیر فصول در خلق و خو در دوران بارداری کمتر مطالعه شده است. پژوهشگران دانشگاه Cardiff با استفاده از داده های مربوط به رشد طولی Wales رابطه‌ی بین فصول و غلضت کورتیزول بزاق، افسردگی و علائم اضطراب و… را در زنان باردار ساکن Wales بررسی کردند.

در حالیکه تیم پژوهش، ارتباطی بین فصول و غلضت کورتیزول بزاقی از نظر مدت زمان یافتنداما ارتباطی بین فصل و علائم بهداشت روان از سمت مادر پیدا نکردند.

این مطالعه شامل ۳۱۶ خانم باردار بود. پرسشنامه ها و داده های ضبط شده توسط ماما پس از تولد گرفته شد و کورتیزول از نمونه های بزاق مادران گرفته شده است.