هوش بیش از حد، رابطه عاطفی را خراب میکند.

هوش و استعداد به طور معمول به عنوان یکی از ویژگی‌هایی که برای شریک زندگی خود در نظر می گیرد می تواند باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که آیا سطح بالایی از این خصوصیات می‌تواند برای طرف مقابل جذاب باشد یا خیر؟ طبق تحقیقات جدید انجام شده توسط دانشگاه استرالیای غربی، محققان به این سوال پاسخ مثبت دادند.

نویسنده اصلی این مقاله، Gilles Gignac و استاد ارشد در دانشگاه استرالیای غربی، در مورد ویژگی های مدنظر مردم در ارتباط با شریک زندگی خود تحقیقاتی را انجام داده است و چهار ویژگی اصلی را اینگونه بیان می کند:

هوش، عشق، مهربانی و جذابیت فیزیکی

آنها از افرادی خواستند تا مشخص کنند دیگر ویژگی‌های شریک زندگیشان چگونه باید باشد، از آنها سوال هایی در مورد ویژگی‌های شخصیتی پرسیدند. این مطالعه که در مجله روانشناسی بریتانیا منتشر شده نشان می‌دهد که ۹۹ درصد از افراد شیفته مهربانی و هوش طرف مقابل خود می شوند و زیبایی و جذابیت اهمیت کمتری برای آنها دارد، به طوری که ۹۰ درصد از طرفدار‌ های این ویژگی کاسته شده است.

آقای Gilles Gignac می گوید: اگرچه مهربانی و هوش هر دو عامل مهم از طرف ها برای یک شریک زندگی مشخص است اما هر فردی که این دو عامل را در یک نفر پیدا کند می توان گفت که به خوشبختی کامل رسیده است.

Gilles Gignac می گوید:

با این حال تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که سطح بالای هوش و ذکاوت می‌تواند منجر به ایجاد احساس ناامنی در افراد شود و میزان علاقه و اشتیاق را از طرف مقابل گرفته و کم کند.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هوش و مهربانی دارای طرفداران بیشتری است به طوری که ۹۰ درصد از افراد را مجذوب خود کرده است. بنابراین به طور متوسط می‌توان به این نتیجه رسید که به هیچ وجه جذابیت نمی‌تواند جایگزین مهربانی و هوش برای داشتن یک شریک ایده آل در زندگی باشد. این تحقیق همچنین بررسی کرد که در یک رابطه عاشقانه چرا برخی از افراد بیشتر از دیگران را مجذوب هوش و ذکاوت طرف مقابل می‌شوند. آنها این نتیجه را گرفتند که آنقدر که افراد فکر می‌کنند باهوش هستند در واقع اینطور نیست، بلکه این وجود تیزهوشی اصلی را تنها در افرادی می توان پیدا کرد که دارای شخصیت مثبتی باشند. با این حال نتایج این تحقیق شگفت آور است زیرا این را نشان می دهد که کسانی که دارای هوش بالایی در رابطه هستند می توانند رابطه عاطفی بهتری نسبت به دیگران در یک رابطه برقرار بکند.