Purple_world

زندگی فرازمینی بنفش

در زندگی فرازمینی از رنگدانه های بنفش برای جذب انرژی استفاده می‌شود. این نتیجه‌ی یک‌ مقاله‌ی پژوهشی جدید است که بیان می‌کند اولین زندگی در زمین ممکن است دارای رنگ بنفش باشد. در مجله‌ی بین المللی Science، Dassarma،  از دانشگاه پزشکی Maryland و همچنین Edward Schwieterman، از دانشگاه کالیفرنیا استدلال کردند که پیش از اینکه گیاهان سبز، استفاده از انرژی خورشید را برای جذب نور شروع کنند، ارگانیک های کوچک بنفش، یک راه مشابه به گیاهان را انجام می‌دادند.

Dassarma به مجله livescience گفت که زندگی فرازمینی هم می‌تواند به همین شیوه رشد یابد. اخترشناسان اخیرا هزاران سیاره‌ی فراخورشیدی جدید را کشف کردند، همچنین آن ها در حال توسعه توانایی دیدن سطوح بیولوژیکی در نور منعکس شده از این سیارات هستند. در حال حاضر راه هایی برای شناسایی زندگی سبز از فضا وجود دارد. ولی دانشمندان به دنبال ارگانیسم های بنفش نیز هستند.

زمین بنفش

این ایده که زمین اولیه بنفش بود، تازه نیست. Dassarma و همکارانش این نظریه را در سال ۲۰۰۷ ترویج دادند. این تفکر به این صورت است که گیاهان و جلبک ها برای فتوسنتز کردن از کلروفیل برای جذب انرژی خورشید استفاده می‌کنند. اما نور سبز را جذب نمی‌کنند، این عجیب است چرا که نور سبز غنی از انرژی است. Dassarma و‌ همکارانش مدعی بودند که شاید کلروفیل های تکامل یافته از «بخش دیگر» از طیف نورانی فتوسنتز استفاده می‌کنند.

این «بخش دیگر» موجوداتی ساده‌اند که انرژی خورشیدی را با یک مولکول به نام  شبکیه، جذب می‌کنند. رنگدانه های شبکیه در جذب نور سبز بهترین عملکرد را دارند. محققان در مقاله جدید خود ذکر کردند که آن ها به اندازه‌ کلروفیل ها در جذب انرژی خورشیدی کارامد نیستند اما ساده‌ تر هستند.

امروزه در میان باکتری ها و ارگانیسم های تک سلولی که Archaea نیز نامیده می‌شوند، نور کم مولکول شبکیه هنوز گسترده است.

Schwieterman گفت:

این ارگانیک های بنفش در همه جا ازجمله اقیانوس ها، قطب جنوب، دره های خشک و سطح برگ ها کشف شده اند. رنگدانه های مولکول شبکیه در سیستم دیداری حیوانات پیچیده‌ تر نیز یافت شده است. وجود رنگدانه ها در بسیاری از موجودات زنده نشان می‌دهد که آن ها خیلی زودتر تکامل پیدا کرده‌اند. حتی شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه ارگانیسم های بنفش به نام Halophiles، مربوط به اولین حیات روی زمین هستند.

دنیای فرازمینی بنفش

صرف نظر از اینکه اولین زندگی روی زمین از ارگانیسم های بنفش بود، واضح است که زندگی اسطوخودوس برای برخی از ارگانیسم ها مناسب تر است. این موضوع بدین معنی است که زندگی فرازمینی هم می‌تواند از همان استراتژی استفاده کند و اگر در  زندگی فرازمینی،  از رنگدانه های شبکیه برای جذب انرژی استفاده شود، ستاره شناسان فقط آن ها را با دنبال کردن نشانه های خاص نورانی شان میابند.

Schwieterman می‌گوید:

کلروفیل ها بیشتر نور قرمز و آبی را جذب می‌کنند.  طیفی که از یک سیاره گیاهی منعکس می‌شود، اصطلاح «لبه‌ی قرمز گیاهی» ستاره شناسان را توضیح می‌دهد. این لبه‌ی قرمز یک تغییر ناگهانی در بازتاب نور در بخش نزدیک طیف مادون قرمز است. جایی که گیاهان به طور ناگهانی جذب طول موج قرمز را متوقف می‌کنند و شروع به بازتاب طول موج قرمز می‌کنند. از سوی دیگر، فتوسنتز های مبتنی بر مولکول شبکیه، دارای لبه‌ی سبز هستند. آن ها نور را در طیف نورانی سبز جذب می‌کنند و سپس شروع به منعکس طول موج های طولانی و دورتر می‌شوند.

اختر شناسان مدت هاست که با شناسایی لبه قرمز، با امکان زندگی فرازمینی آشنا شده‌اند. اما لازم است در جست و جوی لبه‌ی سبز نیز باشند.

نمره شما به این پست