lkkmmnnbgfty

ستاره شناسان یخ های شگفت انگیزی را در تریتون پیدا کرده اند

دانشمندان در آزمایشگاه به طول موج ویژه ای از مادون قرمز دست یافتند که وقتی مولکول های کربن مونوکسید و نیتروژن به هم متصل می شوند، هماهنگ با هم به ارتعاش در می آیند. یخ های کربن مونو اکسید و نیتروژن به تنهایی هر کدام طول موج های متفاوتی را جذب می کنند، اما ادغام آن ها با یکدیگر طول موج متفاوتی را جذب می کند. ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ ۸ متری  Gemini South در شیلی موفق شدند این نشانه منحصر به فرد را در تریتون ( بزرگترین قمر نپتون) ثبت کنند.

در اتمسفر زمین، کربن مونوکسید و مولکول های نیتروژن به صورت گاز وجود دارند و نه مانند یخ. در حقیقت، نیتروژن مولکولی گازی غالب در هوایی است که ما تنفس می کنیم و مونوکسید کربن یک آلوده کننده نادر است که می تواند کشنده باشد.

در قمر دوردست تریتون، کربن مونو اکسید و نیتروژن یخ می زنند. آن ها می توانند این یخ ها را به طور مستقل شکل دهند و یا بر اساس داده های Gemini در یک ترکیب یخی با هم ادغام کنند.

این ترکیب یخی میتواند  در آبفشان ها و چشمه های آب گرم تریتون نقش داشته باشد و اطلاعات فضاپیما voyager 2 ناسا هم این موضوع را تایید می کند.

دکتر Stephen Tegler نویسنده اصلی این مقاله و ستاره شناس دانشگاه آریزونای شمالی می گوید: اگرچه اثر طیفی یخی که ما کشف کردیم کاملا منطقی بود، به خصوص این ترکیب یخی که می تواند در آزمایشگاه ایجاد شود، اما وجود این طول موج خاص از نور مادون قرمز در دنیای دیگر بی سابقه است.

فضاپیما Voyager 2 در سال ۱۹۸۹ موفق شد از این آبفشان های فعال تریتون در جنوب این قمر عکس بگیرد.

از آن زمان به بعد، نظریه ای به وجود آمد که در آن وجود اقیانوس درونی به عنوان منبع احتمالی فوران این مواد به بیرون متمرکز می شد. یا هنگامی که خورشید در فصل تابستان به این لایه نازک یخی که بر روی سطح تریتون وجود دارد، می تابد، ممکن است باعث فوران آبفشان ها شود، که در این فرایند یخ نیتروژن و کربن مونو اکسید نقش دارند. هم چنین این احتمال وجود دارد که مخلوط یخ می تواند در واکنش به الگوی متغیر نور خورشید به اطراف سطح تریتون حرکت کند.

دکتر Henry Roe یکی از نویسند گان این مقاله و همچنین معاون رصدخانه Gemini می گوید: با وجود فاصله تریتون از خورشید و دمای پایین آن، همین نور ضعیف خورشید نیز برای ایجاد تغییرات فصلی قوی بر روی سطح و اتمسفر تریتون کافی است. همچنین وی ادامه می دهد: این مطالعه، قدرت ترکیب مطالعات آزمایشگاهی با مشاهدات تلسکوپ برای درک فرآیندهای پیچیده سیاره ای در محیط های خارجی را نشان می دهد.
این مقاله در مجله Astronomical چاپ شده است.