کرم‌های یخ زده‌ای که بعد از ۴۷۰۰۰ سال از خواب بیدار می‌شوند.

کرم های دوران باستان که نماتودا نیز نامیده می‌شوند، در منطقه‌ای از سیبری یافت شده اند که حدود ۴۲۰۰۰ سال پیش تثبیت شده و از آن به بعد منجمد بودند. پژوهشگران اخیرا کشف کرده‌اند که به محض آب شدن یخ کرم ها، آن ها شروع به حرکت و جست و جوی غذا می‌کنند. طبق گزارشات RT، این تیم تحقیقاتی شامل دانشمندانی از دانشگاه پرینستون «Princeton» است.

نویسندگان این مطالعه می‌گویند:

ما اولین داده هایی را که توانایی ارگانیسم های چند سلولی را برای دوره‌ی بلند مدت Cryobiosis نشان می‌دهند، بدست آورده‌ایم.

دانشمندان اظهار داشتند که یخچال بزرگ یخی، حاوی حدودا ۳۰۰ کرم بوده است که فقط ۲ کرم از آنها به زندگی بازگشته‌اند. این محققان در موسسه‌ ای علمی در مسکو مشغول به کار هستند. در حال حاضر این کرم ها با بیش از ۴۲۰۰۰ سال سن، قدیمی ترین موجودات زنده در این سیاره هستند.

محققان گفتند:

واضح است که این توانایی نشان می‌دهد که نماتودهای Pleistocene (دوره‌ی چهارم زمین شناسی) دارای مکانیزم های سازگاری اند که ممکن است از اهمیت علمی و عملی ای برای زمینه های مرتبط با علوم انسانی، فیزیولوژی و اخبارشناسی برخوردار باشد. 

نمونه ها از دو منطقه در Yakutia، یکی از سردترین بخش‌های روسیه، بدست آمدند. اعتقاد بر این است که یکی از دو کرم، حدود ۳۲۰۰۰ ساله است و از فروپاشی لایه‌های منجمد در اعماق زمین آمده است. کرم دیگر که حدود ۴۷۰۰۰ سال سن دارد، از بستر مرده در نزدیکی رودخانه‌ی Alazeya یافت شده است. رسوبات مرغوبی در این ناحیه یافت می‌شود که این رسوبات، حاوی تنوع قابل توجهی از موجودات تک سلولی است که در cryobiosis، صد ها هزار سال زنده مانده‌اند. از میان آن‌ها، چندین نوع از باکتری ها از جمله سیانوباکترها، جلبک های سبز، مخمرها، آمیب های برهنه، اسپور موش ها و دانه های گیاهان عالی که به چندین نام شناخته شده اند، قادر هستند پس از مدت طولانی فریز شدن، جوانه زدن طبیعی را انجام دهند. با این حال این مطالعه ادعا کرده است که نخستین نماتودای موجود در ارگانیزم های چند سلولی را در رسوبات شناسایی کرده است.

خاطر نشان می‌شود که در سال ۲۰۰۰، دانشمندان، اسپورهایی را که از باکتری باسیلوس که درون کریستال های نمکی ۲۵۰ میلیون ساله پنهان شده بودند، کشف کردند و توانستند آنها را به زندگی بازگردانند.

حال اینکه این کرم ها پس از جامد شدن و یخ زدن در یک دوره‌ی کامل قادر به بیدار شدن هستند، آیا در مورد انسان نیز ممکن می‌شود؟ باید گفت در حال حاضر هیچ راهی برای یخ زدن انسان ها و بازگرداندن آن‌ها به زندگی وجود ندارد، اما دانشمندان پژوهش در این زمینه را متوقف نکرده‌اند. گزارش شده است که در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی، یک دختر ۱۴ ساله که در معرض خطر سرطان بود که از طریق دادگاه های انگلستان مجوز حفظ بدن او صادر شد و این امید بود تا روزی بتوانند برای بیماری او درمانی پیدا کنند و او را احیا کرده و به طور کامل درمان شود.

طبق گزارشات گاردین، این دختر را بلافاصله پس از مرگش منجمد کردند. او هم اکنون در یکی از آزمایشگاه ها در ایالات متحده ساکن است.