کنترل دیابت به وسیله لنز!

دانشمندان لنزی با توانایی کنترل دیابت ساختند. در این لنز یک نوع نانو ساختار کوچک پلاستکی وجود دارد که قبل از رسیدن قند خون به سطح خطرناک، به شخص استفاده کننده از لنز به صورت بی وقفه هشدار می‌دهد. ممکن است این لنز ها تا ۵ سال آینده به تولید انبوه برسند.

محققان در موسسه ی علوم و تکنولوژی «UNIST» و دانشگاه سونگ کونک وان «Sungkyunkwan» در کره ی جنوبی، با جاسازی کردن یک نمایشگر LED کوچک در داخل لنز، به یک پیشرفت فوق العاده در این موضوع دست یافتند. این لنز ها زمانی که سطح قند خون بسیار پاییناست نیز هشدار می‌دهند. طبق گفته ی Jang-Ung Park  ،استادیار UNIST که در این پروژه کار میکرد، بیماران دیابتی باید چند بار در روز میزان گلوکز خون خود را کنترل کنند. در حال حاضر آن ها این کار را از طریق خون گیری انجام می‌دهند، بنابراین روش های غیر تهاجمی ترجیح داده می‌شوند.

تلاش های قبلی برای ایجاد لنز های هوشمند منجر به تولید لنزهایی بسیار زخیم و ناراحت کننده برای چشم، شده بود. استفاده کردن از مواد بسیار شکننده باعث انسداد بینایی شخص استفاده کننده و همچنین صدمه زدن به چشم فرد می‌شود. علاوه بر این موارد، مواد با مقیاس های مشخص بیش از حد گران قیمت هستند.

Jang-Ung Park و همکارانش قادر به ساخت لنز از موادی نرم، انعطاف پذیر و بسیار شفاف، مانند موادی که در لنز های عادی به کار می‌رود، شدند که در عین حال حاوی سنسور های گلوکز، مدار های انتقال قدرت بی سیم و همچنین پیکسل های نمایشگر هستند که سیگنال های حسگر تصویری را در زمان واقعی آن نمایش می‌دهند. این سنسور که از گرافن ساخته شده اند، به طور مداوم سطح گلوکز موجود در اشک را کنترل می‌کنند؛ وقتی غلظت گلوکز بسیار بالا می‌رود نور LED روشن می‌شود و به شخص استفاده کننده از لنز هشدار غلظت قند خون بالا را می‌دهد.

محققان بر این باورند که اگر بودجه ی کافی دریافت کنند، تیم آن ها می‌تواند این محصول را در طی ۵ سال آینده تجاری کند. در گام بعدی، آن ها در حال تحقیق درباره ی ساخت یک لنز هوشمند، با سنسور های چندگانه هستند که می‌تواند بیماری های مزمن را کنترل کند.