parallel universe

واقعیت دنیاهای موازی

یکی از جالب ترین و هیجان‌انگیز ترین مباحثی که برای اندیشیدن وجود دارد، بحث دنیا های موازی است. این موضوع بیان می‌کند که شاید ما تنها نسخه حقیقیِ مان در جهان نباشیم. شاید دنیا های دیگری وجود داشته باشند و حتی ممکن است نسخه های دیگری از خود ما با تاریخ های متفاوت و نتایج مختلف وجود داشته باشد! این، یکی از جذاب ترین موضوعات علم فیزیک است، اما وجودش کمی بعید به نظر می‌رسد. در واقع علم راجع به مواردی صحبت می‌کند که می‌توانند درست یا نادرست باشند.

دنیا تا فاصله ای که قوی‌ترین تلسکوپ ها می‌توانند ببینند گسترده بوده و بسیار بزرگ و عظیم است. ده به توان نود ذره از جمله فتون ها و نوترینو ها تجمع یافته و صدها تا هزاران میلیارد کهکشان به وجود می‌آورند که در هرکدام از این کهکشان ها، میلیارد ها ستاره وجود دارد.

اما برخلاف چیزی که ذهن ما میگوید، به این معنی نیست که ما در مرکز یک جهان، محدود هستیم، در واقع شواهد چیزی کاملا مخالف این موضوع را نشان می‌دهند. دلیل اینکه جهان برای ما محدود به اندازه می‌شود «در اندازه ای محدود ظاهر می‌شود» این نیست که جهان واقعا در اندازه ای محدود است؛ بلکه به این معناست که جهان فقط در مدت زمان محدودی در این حالتی که هست وجود دارد.

اگر شما هیچ چیزی راجع به تئوری بیگ بنگ نیاموخته اید، این را باید بدانید که «جهان در فضا و زمان محدود نیست؛ نسبت به شکل یکنواخت اولیه ی خود تکامل پیدا کرده و امروزه در حالتی گرم تر، چگال تر و پراکنده تر وجود دارد». این به ما یک سیاره ی باشکوه را می‌دهد، سیاره ای مرتبط با نسل های زیادی از ستاره ها و دارای گذشته ای با سرمای طاقت فرسا و بقایای تشعشئات. در حقیقت، از دیدگاه نظری و علمی ما همه ی دلایل را داریم که باور کنیم تعداد زیاد و یا حتی بی نهایتی دنیا وجود دارد.

به طور نظری می‌توانیم چندین مقدار متفاوت را اندازه گیری کنیم، مانند انحنای فضای جهان که چه اندازه از لحاظ دما و چگالی یکنواخت است و چه میزان در طول زمان تکامل یافته است.

یک فاز قبل از big bang  وجود داشت و آن را تنظیم می کرد. این فاز، دوره ای مهم از کیهان شناسی بوده و دوره ای از جهان را توصیف می‌کند که پر از ماده ها و تابش ها بوده است. جهان با انرژی پر شده است که به صورت ذاتی در فضا بود، حالتی که باعث می‌شد جهان منبسط شود.

در دنیای دیگر ممکن است جهانی وجود داشته باشد که در آن، همه چیز همان‌طور که این‌جا اتفاق افتاده است باشد. به جز این‌که شما یک کار متفاوت انجام داده اید، در نتیجه زندگی شما در آن جهان کاملا متفاوت است.

  • کجا به جای نگه داشتن شغلتان در کشور خود، کاری در خارج از کشور را انتخاب کرده اید؟
  • کجا به جای اینکه اجازه ی سواستفاده به قلدرها بدهید جلوی آنها ها ایستادگی کردید؟
  • و کجا مواجه شدن شما یا یکی از عزیزانتان با مرگ یا زندگی در زمان گذشته نتایج متفاوتی داشته؟

این یک مفهوم باونکردنی است که جهانی وجود دارد که هر اتفاق و نتیجه ای در آن امکان پذیر می باشد.

واقعیت وجودی دنیای ما این است که همه چیز با احتمال غیر صفر بودن اتفاق می‌افتد، یک حالت متورم برای ایجاد دنیاها فقط برای ییک ثانیه اتفاق نمی‌افتد، بلکه برای ۱۳٫۸ میلیارد سال که جهان ما در اطرافش بوده، وجود داشته است. ده به توان نود ذره در هر دنیا وجود دارد و ما به همه ی آن‌ها احتیاج داریم، برای این‌که شناختی از فعل و انفعالات به صورت دقیق برای ۱۳٫۸ میلیارد سال پیش داشته باشیم تا بتوانیم دنیایی مانند دنیای خودمان به دست بیاوریم.

قاعده ی یکتایی به ما می‌گوید که سطح تورمی، گذشته از زمان، ناقص است و بنابراین بسیاری از احتمالات واقعا تا بی نهایت ادامه نداشته ند. اما در گذشته تعدادی نقطه ی دور اما محدود نسبت به ما به وجود آمده است. بیرون از اینجا تعداد زیادی دنیا «احتمالا با قوانین متفاوتی نسبت به ما» وجود دارد اما آن ها برای نسخه متفاوتی از ما بودن کافی نیستند و سرعت رشد نتایج احتمالی در مقایسه با جهان های احتمالی بسیار بیشتر است.

در نهایت می‌توان گفت که وجود جهان های دیگر محتمل بوده و حتی ممکن است موجوداتی که در این دنیا منقرض شده اند، تکامل یافته و اکنون در دنیاهای دیگر زندگی کنند؛ حتی احتمال این وجود دارد که ما نیز در یکی از این جهان ها بوده ایم و بعد از انقراض به این جهان وارد شده ایم!

با دیدن ویدیو زیر به درک کامل تری از این موضوع خواهید رسید.

نمره شما به این پست