رابطه ی خون و پیری

یک تیم از محققان چندین موسسه در ایسلند و ایالات متحده‌ی آمریکا، تحقیقات علمی منحصر به فردی درباره‌ی مایع خون انجام داده اند و شبکه ای پروتئینی متعددی را که در فرآیند پیری تاثیر دارد، کشف کرده‌اند. در مقاله‌ای که در مجله‌ی science منتشر شده است، این گروه مطالعات خود را شرح می‌دهند.

تحقیقات پیشین نشان داده است که، وقتی سیستم خونی موش های مسن تر را به موش های جوان متصل می‌کنند، موش های مسن در ارتباط با از بین نرفتن اندام ها پیشرفت خوبی را تجربه کردند. این یافته ها سبب شده است دانشمندان به این باور برسند که پیری ممکن است به علت وجود ماده‌ای در خون ایجاد شود. در این تلاش جدید، محققان با بررسی پروتئینی در سیستم گردش خون، این ایده را آزمایش کردند.

این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل نمونه‌ی خون از ۵۴۵۷ نفر که در ایسلند زندگی می‌کردند، بود که همه‌ی آنها بیش از ۶۵ سال داشتند و کسانی بودند که در یک مطالعه‌ی مداوم به نام (سن و ژن-محیطی) مشارکت داشتند. شرکت کنندگان به طور داوطلبانه انتخاب شده‌اند تا نماینده‌ی یک بخش از مردمی که در ایسلند زندگی می‌کنند، باشند. بخش عمده‌ای از تجزیه و تحلیل خون، یک پانل از aptamers DNA (دنباله‌ی کوتاه که به پروتئین ها متصل می‌شود) ایجاد می‌کند که می‌تواند برای تشخیص هر دو پروتئین شناخته شده و ناشناخته مورد استفاده قرار گیرد. سرم خون از داوطلبان پس از اینکه با پانل ها مقایسه شد، نتایج توسط یک کامپیوتر به دنبال الگوها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

محققان گزارش دادند که ۲۷ شبکه را کشف کردند که شواهدی از ترتیب الگوی هماهنگ شده را نشان می‌دهد. این سبکه ها یا Modules، همان طور که محققان آن ها را می‌نامند، از نظر اندازه و فرم متفاوت بوده و از پروتئین های هر دو بافت یا اندام ساخته شده است. آن ها هم چنین گزارش می‌دهند که بسیاری از Modulesها دارای الگوهای بیان شده‌ای هستند که در گذشته با بیماری‌های سن و بیماری ‌های قلبی مرتبط و سندرم متابولیک همراه بوده‌اند و برخی از آن ها نیز در سال های پس از نمونه گیری از داوطلبان، با مرگ و میر همراه بوده است. این گروه نشان می‌دهد یافته های آن ها شواهد بیشتری را درباره‌ی نقش مایع خون در روند پیری نشان می‌دهد.

محققان گزارش دادند که آن ها هم چنین ابزار هایی را دنبال می‌کنند که شبکه های آنها کشف می‌شود و مشخص می‌کنند که تقریبا ۶۰ درصد مکانیزم های موجود ناشناخته است.