هدف قرار دادن یک هورمون ممکن است به درمان سرطان روده‌بزرگ کمک کند

هدف قرار دادن یک هورمون ممکن است به درمان سرطان روده‌بزرگ کمک کند

دانشمندان اسپانیا مکانیزمی را کشف کرده‌اند که موجب توسعه التهاب مربوط به سرطان روده‌بزرگ می‌شود و می‌تواند به ما اهدف جدیدی برای درمان نشان دهد….