چگونه کربوهیدرات ناکافی میکروبیوم روده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

چگونه کربوهیدرات ناکافی میکروبیوم روده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

تحقیقات جدید از یک «شبیه‌ساز روده انسان» استفاده می‌کند تا تأثیرات ۲ نوع رژیم متفاوت بر ترکیب میکروبیوم‌ها را بررسی کند. یافته‌ها، زیان‌های دریافت نکردن…