زیست شناسی مصنوعی ،هم زمان با حفظ سلول های سالم ، سلول های سرطانی را هدف قرار میدهد

زیست شناسی مصنوعی ،هم زمان با حفظ سلول های سالم ، سلول های سرطانی را هدف قرار میدهد

بر اساس یک تحقیق توسط محققان در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد ، پروتئین های مصنوعی که برای شناسایی مسیرهای بیولوژیکی بیش از حد فعال هستند…

مباحثه ی بلند مدتی بود که آیا مصرف مکمل های ویتامین E،بر افزایش یا کاهش خطر ابتلا به سرطان تاثیر می گذارد یا نه.مطالعه ای…