تنها ۳۰ دقیقه کشیدن قلیان بر قلب شما اثر می‌گذارد!

تنها ۳۰ دقیقه کشیدن قلیان بر قلب شما اثر می‌گذارد!

کشیدن سیگار‌های مرسوم، مشکلات قلبی متعددی را سبب می‌شوند، اما بسیاری از مردم فکر می‌کنند که جایگزین‌هایی مانند سیگارهای الکترونیکی یا واترپایپ‌ها ضرر کمتری دارند….