نوزادان متولد شده در زمستان بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلالات سلامت روان هستند.

نوزادان متولد شده در زمستان بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلالات سلامت روان هستند.

سطح هورمون استرس (کورتیزول) در زنانی که در پاییز و زمستان زایمان می‌کنند، بیشتر از زنانی است که در بهار یا تابستان زایمان می‌کنند. این…