مطالعات پارکینسون نشان می‌ دهد که چگونه داروهای ضد سرطان موجب کاهش پروتئین های سمی در مغز می شوند

مطالعات پارکینسون نشان می‌ دهد که چگونه داروهای ضد سرطان موجب کاهش پروتئین های سمی در مغز می شوند

مطالعات جانوری و آزمایشگاهی بیان می کند که نیلوتینیب،داروی لوسمی(سرطان خون)،می تواند باعث کم کردن نشانه های بیماری پارکینسون شود.اکنون،دانشمندان با استفاده از نتایج اخیر…