نانوذرات ممکن است باعث آسیب رساندن به DNA سلول‌های مغزی شوند

نانوذرات ممکن است باعث آسیب رساندن به DNA سلول‌های مغزی شوند

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد زمانی که سدهای سلولی در معرض نانوذرات قرار می‌گیرند، میزان پیک‌های سلولی اقزایش میابد که این امر ممکن است باعث آسیب…