برچسب های ساده میتوانند جان بیماران و ورزشکاران را نجات و هزینه های پزشکی را کاهش دهند

برچسب های ساده میتوانند جان بیماران و ورزشکاران را نجات و هزینه های پزشکی را کاهش دهند

  جراحی قلب می‌تواند برای بیماران آسیب زننده باشد. وقتی مرخص می شوید وضعیت می‌تواند بدتر هم شود و باید شرایط خود را به طور…

نانوذرات ممکن است باعث آسیب رساندن به DNA سلول‌های مغزی شوند

نانوذرات ممکن است باعث آسیب رساندن به DNA سلول‌های مغزی شوند

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد زمانی که سدهای سلولی در معرض نانوذرات قرار می‌گیرند، میزان پیک‌های سلولی اقزایش میابد که این امر ممکن است باعث آسیب…