در طی عفونت HIV، آنتی بادی می تواند سلول های B را از مبارزه با پاتوژن ها منع کند.

در طی عفونت HIV، آنتی بادی می تواند سلول های B را از مبارزه با پاتوژن ها منع کند.

برای اولین بار، دانشمندان نشان دادند که در برخی افراد مبتلا به HIV، یک نوع آنتی بادی به نام ایمونوگلوبین یا lgG3، سلول های B سیستم ایمنی…