پروبیوتیک‌ها چه اندازه برای شما بی‌خطر هستند؟

پروبیوتیک‌ها چه اندازه برای شما بی‌خطر هستند؟

پروبیوتیک‌ها به عنوان «باکتری‌های مفید» شناخته می‌شوند. در غذا و مکمل‌های خاصی یافت می‌شوند. این میکروارگانیسم‌ها مشابه میکروب‌های مفیدی هستند که به طور طبیعی در…