تکنولوژی DNA مصنوعی، یک استراتژی جدید برای تحویل موثر یک عامل پیچیده ضد HIV فراهم می کند.

تکنولوژی DNA مصنوعی، یک استراتژی جدید برای تحویل موثر یک عامل پیچیده ضد HIV فراهم می کند.

دانشمندان موسسه‌ی wister، تکنولوژی DNA مصنوعی خود را برای مهندسی عامل جدید eCD4-Ig و ضد HIV برای تقویت قدرت آن در in vivo اعمال کرده…

در طی عفونت HIV، آنتی بادی می تواند سلول های B را از مبارزه با پاتوژن ها منع کند.

در طی عفونت HIV، آنتی بادی می تواند سلول های B را از مبارزه با پاتوژن ها منع کند.

برای اولین بار، دانشمندان نشان دادند که در برخی افراد مبتلا به HIV، یک نوع آنتی بادی به نام ایمونوگلوبین یا lgG3، سلول های B سیستم ایمنی…